Silikonisaumojen uusiminen

Silikonisaumojen vaihto tulisi tehdä muutaman vuoden välein

Silikonisaumojen uusiminen on toimenpide, joka tulisi tehdä noin. 3 – 7 vuoden välein. Uusimisen tarpeeseen vaikuttaa silikonin laatu sekä se, kuinka hyvin työ on tehty. Merkittävä tekijä on myös kylpyhuoneen käyttö, joka vaikuttaa silikonin saumojen uusimisen tarpeeseen. Mitä useammin kylpyhuonetta on käytetty, sitä pikemmin silikonisaumojen vaihto tulee kyseeseen.

Silikonisaumojen uusiminen tulisi tehdä viimeistään silloin, kun silikonin reunat irtoilevat laatan pinnasta. Mikäli silikonisaumoihin on ilmestynyt hometta, on saumojen vaihto myös ajankohtaista. Yleensä home näkyy saumoissa mustina pilkkuina ja saumojen vaihto on ainut tehokas tapa korjata tilanne. Hometta voi ilmestyä myös laattasaumoihin. Ensihoito on tässä tapauksessa huolellinen pesu. Mikäli pesu ei poista laattasaumojen hometta, tulee laattasaumat tällöin uusia. Usein silikonisaumojen uusiminen halutaan tehdä kun valkoinen silikoni on ajan myötä alkanut kellastumaan. Kellastuminen on esteettinen haitta eikä muuta haittaa tästä ole.

Silikonisaumojen uusiminen olisi syytä tehdä kun:

 • Silikonin reunat irtoavat laatasta
 • Silikoniin on ilmestynyt hometta 
 • Kellastunut silikoni on myös ikävä esteettinen haitta, jonka myötä saumat olisi hyvä uusia

Vanhojen silikonisaumojen haitat ja riskit:

 • Sauma ei ole enää vesitiivis ja vettä pääsee laatan ja vesieristyksen väliin
 • Jatkuva veden pääsy laatan alle voi vaurioittaa saneerauslaastia, jonka myötä laatat irtoilevat laastista.
silikonisaumojen uusiminen

Silikonisaumat kylpyhuoneessa

Kylpyhuoneissa silikonilla viimeistellään kaikki liikkuvat saumat. Näihin kuuluu esimerkiksi lattia – ja seinälaattojen nurkat sekä kalusteiden ympärykset. Kylpyhuoneisiin suositellaan saniteettisilikonin käyttöä, joka sisältää homeenestoaineen. Tämä antaa parhaan suojan ja lopputuloksen kylpyhuoneeseen. On hyvä muistaa, että ajan saatossa homeenestoaine kuluu pois, jolloin kylpyhuoneen silikonien vaihto on ajankohtaista. Silikonisaumojen uusiminen tulisi suorittaa n.3 – 7 vuoden välein riippuen käyttöasteesta. 

Kylpyhuoneen saumojen uusiminen on tärkeää. Mikäli saumoja ei uusita vuosiin, eivät saumat välttämättä ole enää vesitiiviitä. Vaurioitunut silikonisauma päästää vettä laatan ja vedeneristyksen väliin ja lisää kosteusvaurion riskiä. Pitkään jatkunut kosteuden muodostuminen laatan ja vedeneristyksen väliin voi vaurioittaa saneerauslaastia, joka puolestaan voi johtaa kopolaattojen syntyyn. Kylpyhuoneen silikonisaumojen uusiminen on nopea ja edullinen remontti, jolla saadaan tiiviit saumat ja siisti ulkonäkö. Itse tehtynä työn hinnaksi tulee joitakin kymmeniä euroja sisältäen silikonin ja mahdolliset työkalut. Ammattilaisen teetättämänä kylpyhuoneen silikonien vaihto hinta pyörii muutamissa sadoissa euroissa riippuen kohteen sijainnista ja neliöiden määrästä. 

Silikonisauman poisto ja työvaiheet

Silikonisaumojen uusiminen alkaa vanhat sauman poistolla. Tähän paras apuväline on terävä mattoveitsi, jolla varovasti leikataan sauma molemmilta puolen auki. Tässä tulee olla varovainen, ettei vesieristettä rikota. Kun sauma on aukaistu, voidaan sauma repiä irti veistä apuvälineenä käyttäen. Kun sauma on poistettu kaavi silikonin ylijäämä pois sopivilla työkaluilla, kuten veitsellä. Tämä tulee tehdä huolella, jotta reunat ovat siistit ennen uuden silikonisauman asennusta. Hyvin kiinni olevat silikonin palasia ei tarvitse poistaa, mikäli ne ovat tarpeeksi syvällä ja peittyy uuden sauman alle. 

Silikonisauman uusiminen ja työvaiheet:

 1. Leikkaa sauma molemmilta puolen auki terävällä mattoveitsellä, ensin toinen puoli kerrallaan. Varo leikkaamasta liian syvältä, jottei vesieriste mene rikki. Voit käyttää työhön myös silikonin poistajaa, joita myydään rautakaupoissa. Tällä vältät riskin ettei vesieriste mene rikki.
 2. Revi sauma irti sopivaa apuvälinettä käyttäen.
 3. Poista silikonin ylijäämä perusteellisesti. 
kylpyhuoneen silikonien vaihto hinta
Vanha silikonisauma poistetaan esimerkiksi mattoveitsellä tai työhön tarkoitetulla silikonin poistotyökalulla

Uuden silikonisauman asentaminen

Kun vanha sauma on poistettu huolellisesti, voidaan aloittaa uuden silikonisauman asentaminen. Valitse tuotteeksi saniteettisilikoni, sillä ne sisältävät homeenestoaineet. Mieti myös sopiva sävy, onko se esimerkiksi valkoinen tai harmaa. Muista että silikonisaumoja ei voi maalata, sillä maali ei silikonin päällä pysy. 

Silikonin asentaminen vaatii sorminäppäryyttä, jotta saumasta saadaan siisti. Voit käyttää apuvälineinä maalarinteippiä, joka asennetaan sauman molemmin puolin ennen asentamista. Jos tasoitat silikonin sormilla, kastele sormet esimerkiksi tiskiaineeseen. Näin silikoni ei tartu sormiin ja työ helpottuu merkittävästi. Tasoita sauma tarpeeksi usein siistin lopputuloksen aikaansaamiseksi. 

Muista nämä:

 • Silikonisaumat tulisi uusia noin. 3 – 7 vuoden välein. Vaihtoväli riippuu olennaisesti tilan käyttöasteesta sekä käytetyn silikonin laadusta. 
 • Mikäli silikonin sauman väri on muuttunut paljon tai sauma repsottaa irti, olisi silikonisauma aihetta uusia. 
 • Oma käyttäytyminen vaikuttaa myös silikonien vaihtoväliin. Hyvästä ilmanvaihdosta huolehtiminen ja lattioiden kuivaaminen suihkun jälkeen pidentää käyttöväliä ja pitää märkätilat toimivana pidempään.
 • Silikonisaumat voidaan myös pestä esim. parin viikon välein, joka estää homeen kasvamisen saumoihin.
 • Märkätilojen silikonisaumojen uusiminen kuuluu taloyhtiöissä osakkaiden vastuulle.

Useimmiten kysytyt kysymykset

Voiko silikonisaumat vaihtaa itse?

Silikonisaumat voi hyvin vaihtaa itse, vaikka työ vaatiikin pientä sorminäppäryyttä. Kun vanha silikoni poistetaan, tulee työssä olla tarkkana ettei vedeneristystä rikota upottamalla veitsi liian syvälle.

Paljonko silikonisaumojen uusiminen kylpyhuoneeseen tulee maksaan?

Kylpyhuoneen silikonien vaihto hinta pyörii muutamissa sadoissa euroissa. Lopullinen hinta määräytyy neliöiden ja kohteen mukaan. 

Mikä on kopolaatta?

Pohjastaan irronneita laattoja kutsutaan kopolaatoiksi. Laatat ovat osittain irrallaan alustasta eivätkä enää täysin kiinni. Kopolaattoja voi olla sekä lattiassa että katossa. Seinillä olevat kopolaatat voivat herkästi tippua kokonaan alas ja lattian kotolaatat puolestaan haljeta ja aiheuttaa näköhaittaa. Märkätiloissa kopolaatat keräävät laatan alle enemmän vettä, joka entisestään voi pahentaa kopolaattojen syntymistä. Laatan alle muodostunut ylimääräinen vesi myös rasittaa vesieristeitä enemmän.

Kopolaattojen synty ja ennaltaehkäisy

Kopolaattojen aiheuttajia voi olla useita tekijöitä. Yleisin syy on kuitenkin rakennusvirhe. Laatoitus on voitu tehdä märälle pohjalle, jolloin alusta ei ole ehtinyt vielä kuivua ja saavuttaa lopullista muotoaan. Kun pohjamateriaali vielä hieman elää kuivumisen yhteydessä voi laatat irrota alustasta kun pohjamateriaali liikkuu. 

Laatoitusvaiheessa on voinut myös tapahtua virhe jos laasti on nahkoittunut eikä laatta ole kiinnittynyt osin kuivuneeseen laastiin enää kunnolla. Virheen voi välttää tekemällä työ tarpeeksi joutuisasti ja järkevästi siten, ettei anna saneerauslaastin missään vaiheessa kuivua ennen laatan kiinnitystä. 

Myös asukas itse voi aiheuttaa kopolaattoja syntyä nostamalla lattialämmitystä liian rajusti ja nopeasti kesän jälkeen. Nopea lämpötilanvaihto yhdessä huonon kiinnityksen kanssa voi aiheuttaa irronneita laattoja. Lattialämmitys olisikin suositeltavaa nostaa kesän jälkeen asteittain muutaman päivän ajan, jotta alusta ehtii mukautua lämpötilan muunnokseen.

Yksi yleinen syy kopolaattojen syntyyn on myös huonokuntoiset silikonisaumat. Huonokuntoiset laatoista irronneet silikonisaumat eivät ole enää tiiviitä ja ne päästävät vettä tavallista enemmän laatan ja vesieristyksen väliin. Ylimääräinen vesi laatan ja vesieristyksen välissä kuluttaa laattojen kiinnityslaastia, joka voi johtaa kopolaattojen syntyyn. Vesieristykselle aiheutuu näin myös turhaa ylimääräistä rasitusta. Silikonisaumojen uusimisella voidaan pitää saumat tiiviinä ja ennaltaehkäistä kyseistä ongelmaa.

Kopolaattojen korjaus injektoimalla

Kun vahinko on jo tapahtunut ja laatat ovat irronneet, voidaan kopolaatat korjata injektoimalla. Se on menetelmä, jolla pohjastaan irronneet laatat kiinnitetään takaisin alustaansa. Injektointi on huomattavasti halvempi ja nopeampi toimenpide kuin laattojen uusiminen. Se on myös turvallinen toimenpide eikä laattoja tai rakenteita tarvitse purkaa. Vaikka kopolaattojen syntyyn harvemmin liittyy kosteusvaurio, tulee tämän mahdollisuus tutkia. Mikäli vesivahinko on tapahtunut, tulee se hoitaa asianmukaisin menetelmin ammattilaisen tekemänä. 

Injektointi tehdään poraamalla laattasaumaan reikä, jonka kautta laatan taakse asennetaan injektointiepoksia. Epoksi kiinnittää laatat tiukasti takaisin kiinni alustoihinsa. Tämän jälkeen saumauslaastit paikataan sopivalla tuotteella, joka sopii vanhaan saumauslaastiin. Injektointi kiinnittää laatat tukevasti kiinni eikä uudelleenirtoamista tarvitse enää murehtia.